Halvard Skott går på pension den 1/9-2020

Efter 26 spændende og udfordrende år som praktiserende læge stopper jeg min gerning i lægehuset Lægerne Allégade fredag den 28/8-2020.
Det vil glæde mig at hilse af på denne sidste dag, hvorfor jeg gerne vil indbyde alle mine dejlige trofaste patienter mellem kl 13,30 og 16,00, hvor jeg håber I vil komme forbi til en pindemad og et glas.

Klinikken overtages af  Læge Susanne Pagh Nissen, som allerede er startet 1/1 -2020, samt Berit-Elin Sølvtoft Jensen.
Berit-Elin har tidligere arbejdet i klinikken, og hun vender tilbage 1.sept 2020 som kompagnon. Desuden bliver begge sygeplejersker Mette C. og Janne i klinikken efter 1/9.

Venlig hilsen Halvard Skott

Nyt: Indsatsområde i 2020. !
Vanedannende medicin skal tages med omtanke.
Sundhedsstyrelsen  har udsendt nye retningslinjer der betyder, at hvis du får beroligende medicin, sovemedicin, smertestillende medicin og  medicin for ADHD, skal du have en konsultation hos lægen før receptfornyelse.  Aftrapningsplaner skal aftales.
Nærmere orientering finder du via nedenstående links, eller ved henvendelse til klinikken.

Patientfolder: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=E90C9FB6B520EABF8BA401B95AA523818DE86B83%20

 Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

 Klinikken er blevet akkrediteret d. 18/6-2018 med resultatet: Et praksisteam med stort fokus på patientomsorg og kvalitet.