Velkommen til lægerne Allégade

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.
Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du: Bestille tid – Forny recepter på fast medicin – Skrive til lægen – Læse beskeder fra lægen.

Klinikken består af  Læge Susanne Pagh Nissen og Læge Halvard Skott.
Berit Elin Sølvtoft Jensen som tidligere har arbejdet i klinikken vender tilbage 1.sept 2020 som kompagnon.

Nyt: Indsatsområde i 2020. !
Vanedannende medicin skal tages med omtanke.
Sundhedsstyrelsen  har udsendt nye retningslinjer der betyder, at hvis du får beroligende medicin, sovemedicin, smertestillende medicin og  medicin for ADHD, skal du have en konsultation hos lægen før receptfornyelse.  Aftrapningsplaner skal aftales.
Nærmere orientering finder du via nedenstående links, eller ved henvendelse til klinikken.

Patientfolder: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vanedannende_medicin_A5_folder_web.ashx?la=da&hash=E90C9FB6B520EABF8BA401B95AA523818DE86B83%20

 Læs hele vejledningen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209474

 Klinikken er blevet akkrediteret d. 18/6-2018 med resultatet: Et praksisteam med stort fokus på patientomsorg og kvalitet.